Polityka prywatności

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Głotech Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie
(67-200), przy ul. Piastowska 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS0000062886, NIP 693-15-59-787, Nr REGON 390475264 , kapitał zakładowy w wysokości 1.290.096,00 zł.

2) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji usług oferowanych przez Głotech Sp. z o.o.
• realizacji umów zawartych z Głotech Sp. z o.o.
• wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
• rozpatrzenia reklamacji, udzielenie odpowiedzi na zapytanie,
• umawiania się na wizyty/naprawy serwisowe/badania techniczne pojazdów na OSKP przez formularz „Umów Się” na stronie internetowej www.autoserwispiastowska.pl
• realizacji marketingu usług Głotech Sp. z o.o.

3)Podstawy prawne przetwarzania danych:
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3) Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów:
• dane kontaktowe
• adres zamieszkania
• adres e-mail
• nr rejestracyjny pojazdu
• adres IP
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących odbiorców:
• podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi IT, w tym hostingu danych i usługi poczty elektronicznej,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi telekomunikacyjne.
• firmy dostarczając pocztę, przesyłki, uprawnione organy państwowe i publiczne.

5) Podawane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celu przetwarzania. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy je dopóki nie
zgoda nie zostanie cofnięta. Dane objęte dokumentacją księgową i rachunkową przetwarzamy przez okres pięciu lat od zakończenia roku podatkowego, w którego dany dokument dotyczy.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy lub usługi.